دان

دان اپلیکیشنی است که با استفاده از آن دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند به کلیه خدمات دیجیتال این دانشگاه دسترسی داشته باشند.

مخاطبیندانشجویان
ساخته شده توسطراهین
تاریخ شروع فعالیتمهر ۱۳۹۸
وب‌سایتwww.daan.ir

ApplicationWeb platform