دان

دان

دان اپلیکیشنی است که با استفاده از آن دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند به کلیه خدمات دیجیتال این دانشگاه دسترسی داشته باشند. ... بیشتر بخوانید
دیجیتما

دیجیتما

دیجیتما (Digitma) شبکه ای برای همکاری در ارائه خدمات دیجیتال در پیوند با شبکه مخابرات ایران و خانواده بزرگ مشتریان آن است. ... بیشتر بخوانید