هفتین (7Teen)

هفتین (7Teen) اپلیکیشن جامع و یکپارچه‌ای است مختص نوجوانان؛ مشتمل بر خدمات متنوعی از قبیل آموزش، سرگرمی و ارائه پیشنهادات هوشمند برای خرید. آموزش همراه با سرگرمی ستون اصلی پلتفرم هفتین است و سرویس‌های تجمیع شده در آن، تجربه جذاب و لذت‌بخشی را برای کاربران خود فراهم می‌آورد.

مخاطبینکودکان و نوجوانان
ساخته شده توسطراهین
تاریخ شروع فعالیتاردیبهشت ۱۳۹۸
وب‌سایت7teen.aan.social

Application